Doelstelling

- Werk voor vrouwen
- Gezondheid
- Meer groen bij oases
- Het vergroten van de kamelenkuddes